Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

V SA/Wa 2106/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca udziału w prawie własności nieruchomości

II OSK 1776/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

V SA/Wa 352/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca udziału w prawie własności nieruchomości

V SA/Wa 1925/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za repatrianta

II OSK 2501/10 - Wyrok NSA z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2528/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1778/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego oddalono skargę kasacyjną.

V SA/Wa 2265/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-24

skarg: M. F., C. F., H. W., M. W. oraz K. J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości przez cudzoziemców;

V SA/Wa 1385/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca Oddala skargę.

V SA/Wa 657/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie w drodze dziedziczenia testamentowego nieruchomości
1   Następne >   +2   4