Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 375/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej działki nr [...]

I SA 1697/94 - Postanowienie NSA z 1995-11-29

Skarga Marii R. i Władysława R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zezwolenia na nabycie przez 'P.M.' sp. z o.o. w P. udziału w nieruchomości.

II SA/Łd 390/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 1456/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej