Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 1456/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej