Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 62/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Zażalenie na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Lu 103/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej

II OSK 632/13 - Wyrok NSA z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II OSK 1301/13 - Wyrok NSA z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji

II OSK 3695/19 - Wyrok NSA z 2020-01-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 3095/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich