Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 4015/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Op 4/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

I SAB/Wr 372/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

IV SAB/Wa 837/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wr 159/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

IV SAB/Wa 1127/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postepowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Wa 1128/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej