Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Po 132/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-28

Sprawa ze skargi W. C. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Wojewodę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

III SAB/Wr 519/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-27

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w Ś. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę typ A dla

I SAB/Wr 581/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi N.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

I SAB/Wr 590/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-23

Sprawa ze skargi Y.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę