Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 650/12 - Wyrok NSA z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy sporządzenia aktu urodzenia