Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 413/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Gl 1661/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 1392/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie powierzenia 'A' Sp. z o.o. w T. wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa;

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Wr 558/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G w przedmiocie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

II SA/Wr 551/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Karpacza w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

II SA/Wr 138/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

IV SA/Po 1295/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przemęt w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

II SA/Łd 1196/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowy Kawęczyn w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   49