Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 403/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w R. uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia górnych stawek ponoszonych opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Rz 1201/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy [...]

II SA/Rz 1170/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mielec w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 20 ust. 1 i ust.

II SA/Rz 1305/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bircza w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bircza stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, 2 i 3, § 11 ust. 1 i 2, § 12 ust. 1, 2, 3 i 4, § 18 ust. 1 i 2, § 19, § 22 ust. 2 pkt 2 i 3, § 25 ust. 1 i 2, § 30 ust. 1, 2 i 3, § 3

II SA/Rz 191/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radymno w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 26 ust. 3 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łańcut w przedmiocie zmiany uchwały nr XXI/160/16 Rady Gminy Łańcut w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

II SA/Rz 470/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łańcut w przedmiocie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów

II SA/Rz 104/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czermin w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin stwierdza nieważność § 17 ust. 2 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 207/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bojanów w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Rz 214/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czermin w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   3