Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

Skarga Przedsiębiorstwa Produkcji, Usług i Handlu 'H.' w P. na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie odmowy udzielenia indywidualnego zezwolenia dewizowego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na automatach poza kasynem gry