Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 119/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Toruniu , nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w zakresie zmiany miejsca urządzania gier na automatach...