Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 450/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Go 280/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-02

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I SA/Lu 633/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia kwoty nadmiernie pobranej z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2002r.

III SA/Wa 1493/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2006 r.

III RN 202/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu (...)

I GZ 315/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie podatku akcyzowego