Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Lu 102/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 123/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 2788/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej