Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Lu 1661/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego zajęcia wynagrodzenia za pracę uchyla zaskarżone postanowienie i zasądza od Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy na rzecz S. K. 1

II SA/Wa 925/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wznowienia z urzędu postępowania w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Lu 12/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-17

Sprawa ze skargi J.L. na stanowisko Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału [...] Urzędu Wojewódzkiego

I OSK 1563/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie nieudzielenia urlopu

II SA/Wa 787/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego