Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

SA/Bd 2904/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego