Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 1150/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 567/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależenie pobranego świadczenia

SA/Sz 1350/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej

VIII SA/Wa 1003/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Lu 772/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 535/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 400/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatek mieszkaniowego

II SA/Bd 399/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bd 401/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OSK 969/11 - Wyrok NSA z 2011-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego
1   Następne >   2