Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 75/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty . w przedmiocie wydania decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego