Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

II SAB/Wa 611/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

II SA/Wa 1902/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej