Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 465/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie uchwalenia statutu gminy