Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SAB/Sz 12/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-19

Sprawa ze skargi H. K. na zaniechanie Prezydenta Miasta w przedmiocie złożenia projektu uchwały

VI SA/Wa 3027/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

VI SA/Wa 3108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

III SAB/Gl 276/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatowych w T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej