Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 392/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. , Nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu do gry

II SA/Bd 105/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie ustalenia kosztów sporządzenia kopii akt sprawy

II SA/Sz 1148/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów