Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 374/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 84/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej

IV SA/Wa 962/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

II OSK 3370/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych