Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Kr 407/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Gminy [...] w sprawie stosunków wodnych znak: [...] I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie sądowe umarza; III. wymierza Burmistrzowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); IV. zasądza od Burmistrza Gminy [...] na rzecz skarżącej K. G. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosz...

II SA/Go 477/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków I. stwierdza nieważność § 8 ust. 6 i § 20 zaskarżonej uchwały, II.