Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 201/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. w przedmiocie: orzeczenia solidarnej odpowiedzialności wraz ze spółką ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za październik 2004 roku

I SA/Ol 481/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II FSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Ol 312/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

III SA/Wa 3184/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji w sprawie opłat z tytułu podatku od nieruchomości.