Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Gd 1529/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w R. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej im. F. Ch. w Sz.

II SAB/Po 112/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Politechniki [...] w przedmiocie sporządzenia i doręczenia protokołów

II SAB/Po 113/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Politechniki [...] w przedmiocie sporządzenia i doręczenia protokołów

I OSK 434/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SAB/Wa 784/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania podania

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uczelni A w przedmiocie udostępnienia dokumentów;