Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Gl 32/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania odpisu decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu

II OSK 578/12 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej T. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. K. na Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie IV SAB/Wa 40/10

II SA/Kr 942/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia odpisu protokołu uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji

II SA/Rz 914/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

IV SAB/Po 71/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Kr 603/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie

IV SAB/Po 33/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Kr 1607/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-10

skarg A. T.- D. oraz F. L. na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Lu 48/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie podjęcia czynności w celu usunięcia nieprawdziwych informacji dotyczących ładu przestrzennego gminy

II SAB/Kr 105/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość SKO w przedmiocie udostępnienia akt sprawy
1   Następne >   2