Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 212/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1271/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Go 866/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 546/15 - Wyrok NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 82/17 - Wyrok NSA z 2018-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości