Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1771/09 - Wyrok NSA z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 812/05 - Wyrok NSA z 2006-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wydania kopii dokumentów z akt sprawy

I SA/Wa 1651/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-30

Sprawa ze skargi [....] SpA z siedzibą w P. oraz [...] SpA z siedzibą w R. na akt Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie odmowy wglądu do Rejestru Produktów Leczniczych. uchyla zaskarżony akt administracyjny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr [...].

II SAB/Go 156/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej

II SAB/Rz 120/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta [...] w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności