Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Ol 98/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w udzieleniu informacji publicznej - wydaniu dokumentów dotyczących najmu lokalu I. zobowiązuje Burmistrza do rozpoznania wniosku skarżącego zawartego w pkt 2 pisma z dnia '[...]' - w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; III. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. przyznaje radcy prawnemu A. T. od Skarbu Pańs...

I OZ 1573/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 143/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia wykazów list osób ubiegających się o lokale mieszkalne i dalszych informacji dotyczących tych wniosków