Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 124/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku V. A. o przyznanie zasiłku stałego

I SA/Wa 2417/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bd 768/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wr 15/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I OSK 1067/19 - Wyrok NSA z 2020-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 58/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-29

Sprawa ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej