Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 798/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 422/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-26

Sprawa ze skargi E. K. i R. K. na pismo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, grzywny w celu przymuszenia wykonania nakazu doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego