Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 1220/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Wolina w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej stwierdza, że zarządzenie Burmistrza Wolina , nr 20/12 wydane zostało z naruszeniem prawa

II SA/Wa 1704/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta M. w przedmiocie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz określenia opłat w zakresie § 1, § 2 ust. 1

III SA/Lu 533/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Starosty w przedmiocie ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej stwierdza, że zaskarżone zarządzenie zostało wydanie z naruszeniem prawa.

II SA/Sz 338/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Sławna w przedmiocie określenia wysokości dodatkowych kosztów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Sławnie związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek oraz wydawaniem kserokopii dokumentów w innych trybach

IV SA/Gl 916/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-18

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy P. w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej oraz sposobu uiszczenia opłaty stwierdza, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa.

II SA/Sz 1229/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

II SA/Sz 1214/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w przedmiocie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

II SA/Op 413/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-26

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie trybu ustalania opłat odpowiadających ponoszonym przez Urząd Miasta dodatkowym kosztom udostępniania informacji publicznej

I OSK 662/16 - Wyrok NSA z 2016-07-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle nr 183/Or/2015 w przedmiocie trybu ustalenia opłat odpowiadających ponoszonym przez Urząd Miasta dodatkowym kosztom udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Gl 749/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kłomnice w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Kłomnice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   2