Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bk 1205/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność K. Ł. O. w S. Ł. w sprawie informacji publicznej

I OSK 1043/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi B. M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy Klimontów za niewykonanie wyroku WSA w Kielcach, sygn. akt II SAB/Ke 28/12 w sprawie bezczynności w zakresie udzielenia informacji publicznej

II SA/Lu 96/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję 'A' Spółki Akcyjnej w L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia

II SA/Kr 1323/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w K. na niewykonanie przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. II SA/Kr 1518/11. I. stwierdza bezczynność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. w wykonaniu wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. II SA/Kr 1518/11, uznając, że bezczynność org...

II OSK 578/12 - Wyrok NSA z 2012-05-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej T. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. K. na Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie IV SAB/Wa 40/10

II SA/Lu 988/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi P. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 59/13

II SA/Ol 1072/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi I. Ż. na niewykonanie przez Burmistrza wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt [...] I. wymierza Burmistrzowi grzywnę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie z dnia [...] w sprawie o sygn. akt [...] w części dotyczącej wykazu kosztów poniesionych na użytkowanie służbowych telefonów komórkowych z rozbiciem na poszczególne numery przypisane określonej...

II SA/Kr 895/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi P. B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 34/06 i wymierzenie grzywny organowi I. wymierza Prokuratorowi Rejonowemu grzywnę w kwocie 100 zł (sto zł) za niewykonanie w całości punktu I wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 34/06; II. odrzuca skargę na niewykonanie punktu III wyroku, o którym mowa w punkcie I; III zasądza od Prokurat...

II SA/Wa 1672/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej:

II SA/Po 384/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi G. L. na niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu w sprawie IV SAB/Po 27/07 przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr (...) w P.; I. wymierza organowi - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr (...) w P. grzywnę w kwocie 3.000,- zł (trzy tysiące złotych), II. przyznaje radcy prawnemu P. G. od Skarbu Państwa - WSA w Poznaniu, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, kwotę (...) Zł (...) w tym (...) zł (...)...
1   Następne >   +2   +5   9