Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Rz 465/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie uchwalenia statutu gminy

II SAB/Bk 25/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB 70-71/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań.

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

Sprawa ze skargi Redakcji pisma 'Rodzice w Szkole' na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta K. w piśmie w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej

II SA 3301/02 - Wyrok NSA z 2002-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 29/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szpitala [...] w przedmiocie wydania kopii dokumentacji medycznej

SAB/Bd 110/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w T. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SO/Go 1/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu przy Urzędzie Skarbowym grzywny za nieprzekazanie sądowi przez wskazany organ odpowiedzi na skargę

IV SAB/Po 8/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA 1956/02 - Wyrok NSA z 2002-10-30

Nie jest dopuszczalna sytuacja uznania akt w całości za niepodlegające udostępnieniu, bez żadnych ustaleń, tzn. bez nadania im charakteru tajemnicy służbowej i nie opatrzeniu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych klauzulą poufne, bądź też wykazania, że dotyczą one prawnie chronionej tajemnicy, prawa prywatności itp.
1   Następne >   +2   +5   7