Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 459/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udostępnienia decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak użytkowy