Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Bk 107/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy udostępnienia adresu zameldowania

I OSK 727/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1518/10 - Wyrok NSA z 2011-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

I OSK 2223/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OZ 1096/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie II SA/Wa 338/05 wzywające Zbigniewa L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , II SA/Wa 338/05 w sprawie z wniosku Zbigniewa L. o w...

II SAB/Wa 343/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 1666/12 - Wyrok NSA z 2013-08-21

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych

II SAB/Wa 870/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II SA/Wa 1769/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 39/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   2