Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 2176/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi [...] Fundacji [...] z siedzibą w W. na czynności Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

II SA/Wa 1502/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczących Sędziego WSA Janusza Walawskiego

II SA/Wa 2108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 939/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie usunięcia danych znajdujących się w archiwum IPN

I OSK 1321/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie dokumentów

II SAB/Lu 126/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 611/08 - Wyrok NSA z 2008-11-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na czynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej