Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Kr 407/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Gminy [...] w sprawie stosunków wodnych znak: [...] I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie sądowe umarza; III. wymierza Burmistrzowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); IV. zasądza od Burmistrza Gminy [...] na rzecz skarżącej K. G. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosz...

II SAB/Wa 448/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Łd 132/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-14

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Burmistrza W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2092/14 - Wyrok NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wr 217/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-23

Sprawa ze skargi G. S. na przewlekłe postępowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 35/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi W. E. S. sp. z o.o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1454/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. Z. - B. na przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 92/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-25

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia A w B. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy J. w zakresie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że postępowanie w sprawie było prowadzone przez Wójta Gminy J. w sposób przewlekły a także, że nie było ono prowadzone z rażącym naruszeniem prawa; 2)

I OSK 1925/12 - Wyrok NSA z 2012-12-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. K. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Łd 67/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

Sprawa ze skargi J. K. i A. K. na przewlekłość postępowania Starosty [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   12