Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 76/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Spółki jawnej w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ekologicznej oczyszczalni ścieków przy dawnej drodze krajowej nr [...]

I OZ 902/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

Zażalenie na skierowane do żalących się zarządzenia Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie wykonania czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego tj. wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym