Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II GSK 931/14 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego

II SA/Gl 475/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych

II OSK 675/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 787/12 - Wyrok NSA z 2012-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę

VII SA/Wa 2190/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 248/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

VII SA/Wa 255/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1197/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę

II OSK 1130/11 - Wyrok NSA z 2011-07-26

Skargi kasacyjne B. J.i [...] z o.o. z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B. J.i [...] Spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 222/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę
1   Następne >   3