Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Łd 857/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanowił: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.