Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 765/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 903/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zakazu handlu w obrębie dróg gminnych