Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 582/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005r.

I FSK 965/11 - Wyrok NSA z 2011-10-11

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Op 175/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzuty na postępowanie egzekucyjne

I SA/Go 329/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2008r.

I SA/Gd 667/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2010 r.

I SA/Sz 229/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za [...] rok

I SAB/Go 3/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-01

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 1995 roku postanowił:

I SA/Op 299/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela odnośnie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 719/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

FSK 2198/04 - Wyrok NSA z 2005-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2002 r.
1   Następne >   3