Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1317/09 - Wyrok NSA z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

II OSK 294/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi dla inwestycji

II OSK 1199/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

IV SA/Wa 494/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odwołania R. S.

II OSK 763/07 - Wyrok NSA z 2007-08-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1007/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury z [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1652/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

Skargi kasacyjne Stowarzyszenia 'B,' oraz S. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia 'O.', Stowarzyszenia 'B.', S. K. i A. A. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie lokalizacji autostrady

IV SA/Wa 1639/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

skarg J. J., J. J., T. O., A. G., J. G., Z. S., A. S., A. K., M. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1820/06 - Wyrok NSA z 2007-03-29

Skargi kasacyjne Z. K. oraz [...] Stowarzyszenia Ekologicznego we W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej A

IV SA/Wa 1876/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej
1   Następne >   +2   5