Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Rz 178/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-05-23

Sprawa ze skargi B. H. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

II SA/Rz 905/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej