Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

III SA/Wr 563/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-23

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4, § 5, § 8 we fragmencie 'po upływie 14 dni od dnia opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa D.' uchwały Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia parkingu płatnego, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania