Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

III SA/Gd 638/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

II SA/Sz 1099/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie w przedmiocie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

I OSK 148/09 - Wyrok NSA z 2009-05-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

II SA/Go 867/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I. wyroku nie podleg...

II SA/Sz 1055/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rymań w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 3 ust. 1 i ust. 2, II. zasądza od Gminy Rymań na rzecz strony skarżącej Spółki A. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Po 843/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

II SA/Go 848/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

II SA/Go 71/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej stwierdza nieważność § 5 zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 460/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy

IV SA/Po 85/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
1   Następne >   +2   +5   11