Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 1559/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na czynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zamieszczenia i odmowę usunięcia ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego

II SAB/Go 35/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 107/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-09

Sprawa ze skargi [...] z siedzibą na Rektora A w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 74/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej