Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 35/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 107/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-09

Sprawa ze skargi [...] z siedzibą na Rektora A w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 74/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej