Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Kr 217/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi B.J. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Z. w sprawie o ustalenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. zobowiązuje Wójta Gminy Z. do wydania aktu w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą [...], w terminie miesiąca od otrzymania akt; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowanie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wójta Gminy Z. na rzecz skarżącej B.J. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Łd 97/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-09

Sprawa ze skargi A. O. i P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie [...], gmina Ł., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 67/1 i 116/1

II SAB/Łd 101/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-26

Sprawa ze skargi L. H. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi

III SAB/Wr 8/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-08

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę O. w przedmiocie należności za przechowywanie pojazdu

III SAB/Wr 1/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi R. J. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Burmistrza S. w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi I. zobowiązuje Burmistrza S. do merytorycznego załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie 30 dni od daty zwrotu akt przez Sąd; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala dalej idącą skargę; IV. zasądza od Burmistrza S. na rzecz strony skarżącej 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych ko...

II SAB/Lu 444/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Op 14/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-17

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 8/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-17

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

II SAB/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-17

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekle prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków związanych z wykonaniem dozoru nad pojazdem [...] nr rej. [...]

III SAB/Wr 16/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-04

Sprawa ze skargi 'A' Sp z.o.o. w P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wydania decyzji w przedmiocie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej
1   Następne >   2